O nás

O Společnosti BATICOM s.r.o.

BATICOM spojuje mezinárodní odbornost s lokální znalostí, poskytujeme komplexní služby v oblasti architektury a stavebnictví. Naše práce sahá od inovačních návrhů exteriérů a interiérů, které odrážejí nejnovější trendy a osobní požadavky klientů, až po detailně propracovanou realizaci a přísnou kolaudaci každého projektu.

Ponosíme se vysokým standardem našich služeb a individuálním přístupem, který je zárukou, že každý projekt je pečlivě přizpůsoben potřebám a představám klientů. Sídlo naší pobočky v srdci Prahy slouží jako kreativní centrum, kde náš dynamický tým architektů a inženýrů pracuje ruku v ruce s klienty, aby společně tvořili nejen prostory, ale i životní příběhy.

Věříme, že dobrá architektura formuje prostředí i zážitky lidí, a proto klíčem k našemu úspěchu je poslouchat naše klienty a pochopit hloubku jejich přání. Každý projekt je pro nás cestou k dokonalosti, kde každý detail má svůj význam a každý výsledek přináší nový směr k lepšímu bydlení a práci.“

Tento text reflektuje širší filozofii a hodnoty BATICOM, zdůrazňuje význam klienta a detailu v každém projektu.

Od roku 1997 Baticom spolupracuje se svými klienty od návrhu k realizaci staveb a nabízí jim svoje služby

v rámci dodržení a dosažení maximální kvality při uskutečnění zakázek. Díky své obrovské zkušenosti

ve výkonových fázích projektování a provedení staveb Baticom získal důvěru svých odběratelů a

obchodních partnerů ve střední Evropě, ve Francii a nyní i na africkém kontinentě.

Mother company

BATICOM s.r.o

Prague

Czech Republic

Subsidiary for Africa

BATICOM AFRICA

Subsidiary for Europe

BATICOM FRANCE

Hlavní obory činnosti společnosti BATICOM s.r.o.

 • Návrh nebo architektonicko-stavební design
 • Centrální dodavatelství
 • Technické dozorování a zastupování investora pro dodržení obecně technických požadavků ve výstavbě
 • Provedení nebo realizace staveb v celku

Řídící tým BATICOM s.r.o. působící ve třech hlavních sektorech

Sektor návrhu a projektování včetně stavebního řízení

Tým skládající se z mladých architektů a inženýrů zajišťuje projektování díla ve všech výkonových fázích od studie, přes stavební povolení a prováděcí dokumentaci až po dokumentaci pro kolaudační řízení a uvedení daného díla do provozu a to ve spolupráci s investorem.

Sektor provedení a realizace staveb

Skupina projektových manažerů (architekti a inženýři) v této fázi realizace dozoruje a řídí zkušené

řemeslníky a dodavatele stavebních prací, které jsou vybrané společností Baticom po přísném a tvrdém výběrovém řízení, nebo na základě předešlé, úspěšné a dlouhodobé spoluprací. Toto vše s ohledem na dosažení maximální kvality a dodržení obecně technických požadavků ve výstavbě.

Výše popsané je klíčovou nabídkou společnosti Baticom svým klientům při realizaci, rekonstrukci a vybavení objektu nebo prostoru.

Obchodní a administrativní sektor

Pro splnění požadavků svých klientů, tým spolupracovníků a asistentů společnosti Baticom upřednostní a klade podmínky pro splnění dobrého a příjemného obchodního vztahu.

Od svého založení v roce 1997, provozuje společnost Baticom své činnosti pro dosažení kvalitního výsledku a to na základě pružného, fl exibilního a polyvalentního působení. Technické vedení a jeho spolupracovníci vybrali svoje partnery při tomto působení, díky kterému vznikla síť, která získala důvěru svých klientů, díky její vysoké kompetenci a zkušenosti. Toto vše je důvodem mezinárodního rozvoje a rozšíření provozu společnosti Baticom, které je neobvyklé v kategorii malých a středních obchodních společností ve stavebnictví.

Provoz a služby společnosti Baticom se skládá ze čtyř hlavních plnění:

Návrh, vytvoření, uspořádání a rozmístění místnosti určitého prostoru nebo oblasti – architektonicko stavební design vcelku

Při používání posledních nejmodernějších a kompatibilních zařízení v oboru projektování, které umožňují komunikaci s každým partnerem, společnost Baticom navrhuje a projektuje určité dílo včetně dodržení obecně technických požadavků a posouzení nebo fi nanční analýzy pro jeho uskutečnění.

Konzultace a stavební řízení – generální dodavatelství

Na základě své obrovské zkušenosti, společnost Baticom nabízí svým klientům tyto výkony:

 • Konzultační a přípravné práce
 • Stavební řízení vcelku
 • Spolupráce při výběru dodavatele stavby v celku
 • Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání.

Výkon autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby

Projekt manažeři ve spolupráci s technickým vedením společnosti Baticom zajišťují kvalitní provedení díla s dodržením obecně technických a finančních požadavků s respektem stanoveného časového harmonogramu.

Provádění – realizace

Pod dohledem technického dozoru společnosti Baticom, naši vybraní řemeslníci a dodavatelé stavebních prací zajišťují v daném termínu a požadované kvalitě realizaci daného díla.Druh staveb, které společnost Baticom zajišťuje:

Pozemní stavby a objekty

 • Obchodní, průmyslové a administrativní budovy
 • Školy, veřejné budovy
 • Hotelové rezidence
 • Obytné objekty

Veřejné objekty a technologické stavby

 • Inženýrské sítě a zařízení
 • Technické zařízení budovy vcelku

Baticom provádí realizace s respektem na ekologické požadavky a nároky životního prostředí.