Baticom s.r.o.

ZKUŠENOSTI

Od svého založení v roce 1997 provozuje společnost BATICOM s.r.o. svou činnost pro dosažení kvalitního výsledku a to na základě pružného a flexibilního působení. Firma BATICOM s.r.o. vybírá velmi pečlivě své spolupracovníky a díky tomu vznikla síť kvalitních a zkušených dodavatelů, kteří získali vysokou důvěru svých klientů. To má za následek rozšíření provozu společnosti BATICOM s.r.o. do mezinárodního měřítka, které není příliš obvyklé v kategorii malých a středních podniků ve stavebnictví.

Provoz a služby společnosti BATICOM s.r.o. se skládá ze čtyř hlavních plnění:

Navrhování staveb a architektonicko-stavební design

Při používání posledních nejmodernějších a kompatibilních zařízení v oboru projektování, které umožňují komunikaci s každým partnerem, společnost Baticom navrhuje a projektuje určité dílo včetně dodržení obecně technických požadavků a posouzení nebo finanční analýzy pro jeho uskutečnění.

Konzultace a generální dodavatelství

Na základě své dlouholeté zkušenosti společnost BATICOM s.r.o. nabízí svým klientům tyto výkony:

 

Výkon autorského a technického dozoru při provádění stavby

Projektoví manažeři ve spolupráci s technickým vedením společnosti BATICOM s.r.o. zajišťují kvalitní provedení díla s dodržením obecně technických a finančních požadavků a stanoveného časového harmonogramu.

Provádění staveb

Pod dohledem technického dozoru, vybraní řemeslníci a dodavatelé stavebních prací zajišťují v daném termínu a požadované kvalitě realizaci daného díla.

Druh staveb, které společnost BATICOM s.r.o. zajišťuje:

Pozemní stavby

Veřejné objekty a technologické stavby

Společnost BATICOM s.r.o. provádí realizace staveb s respektem na ekologické požadavky a nároky životního prostředí.

©2011 ~ All rights reserved ~ Baticom s.r.o.
www.zvyk.com@2011